Környezetvédelem

A magyarországi üdítőital-, gyümölcslé- és ásványvízgyártók elkötelezettek a környezetvédelem ügye iránt, és tiszteletben tartják az európai hulladék hierarchiát. Amint ismeretes, ennek csúcsán a megelőzés áll.

A palackozók számára a megelőzés elsősorban a primer anyagfelhasználás minimalizálását, vagyis ugyanazon funkció betöltésére egyre könnyebb, egyre anyagtakarékosabb csomagolások előállítását jelenti. Az elmúlt 10 év során, például a műanyag csomagolások fajlagos tömege mintegy 20 %-kal csökkent. Ugyancsak a megelőzést szolgálja a másodnyersanyagok növekvő mértékű felhasználása. Ma már a PET palackok gyártásánál 30-40 %-os arányban lehet reciklált anyagokat bedolgozni. A megelőzés további, jövőbeni iránya a műanyagok a széndioxid kibocsátás szempontjából semleges módon, mezőgazdasági alapanyagokból történő előállítása.

Az újratöltés szintén a megelőzést szolgálhatja. Ennek a módszernek azonban csak meghatározott logisztikai feltételek (kis szállítási távolságok, sűrű disztribúciós hálózat) esetén domborodnak ki előnyös tulajdonságai. Az újratöltés hatékony működtetésének jó segítője az önkéntesen alkalmazott betétdíj.

Valamennyi megelőzési intézkedés alkalmazása esetén is a fogyasztás szükségszerű velejárója a hulladéktermelés. Ezért a ténylegesen leghatékonyabb környezetvédelmi intézkedés a hulladékká vált csomagolások szelektív gyűjtése és visszavezetése az anyagi körfolyamatokba. Ezen a területen a kibocsátók által finanszírozott koordinál szervezeti modell jelentős sikereket ért el.

2003 óta – gyakorlatilag a nulláról – 2011-re az üvegcsomagolások begyűjtési és hasznosítási aránya megközelítette a 60 %-ot (57,7 %), míg a legnagyobb mennyiségben alkalmazott műanyag csomagolásoké meghaladta a 40 %-ot (41 %).

A szelektív gyűjtés a legköltséghatékonyabb begyűjtési módszer, amit az is bizonyít, hogy költségei nemzetközi átlagban mintegy negyedét teszik ki az egyutas csomagolások kereskedelmi betétdíjas begyűjtési költségeinek. Ugyanakkor, nemzetközi tapasztalatok alapján nincsen lényegi eltérés a két módszerrel potenciálisan begyűjthető hulladékmennyiség között. A csomagoló és töltő cégek ezért – tekintettel annak társadalmi költségeire – nem javasolják az egyutas betétdíj alkalmazását.

Forrás: ÖKO-Pannon