Termékdíj és termékadó

A csomagolási termékdíjat abból a célból fizetik az élelmiszer előállítók, hogy a termékeik csomagolásából képződött csomagolási hulladék kezeléséhez pénzügyi forrást teremtsenek, elősegítve így az európai uniós és a hazai környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási előírások teljesítését.

Az eltelt közel 20 év alatt sokféle formában kerültek meghatározásra a termékdíj fizetés szabályai. A 2005 évtől az italok csomagoló anyagai különleges elbírálás alá esnek. Az ún. kereskedelmi csomagoló anyag, majd a 2012 évtől kereskedelmi csomagolószer termékdíj tétele lényegesen nagyobb, mint az egyéb csomagolószereké.

A 2012 évtől a csomagolás termékkör helyett a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer válik termékdíj köteles termékké. A kötelezettek a csomagolószer gyártói, forgalmazói. A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót, vagy első saját célú felhasználót érinti. Az újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik termékdíj-kötelezettség.

A termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől szerződés alapján átvállalhatja a csomagolóanyagot csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő. Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló által belföldi forgalomba hozatalkor, vagy saját célú felhasználáskor keletkezik.

Az érvényben lévő törvény (többször módosított 2011. évi LXXXV. törvény) megszűntette a korábban működő koordináló szervezeti rendszert, és állami kezelői feladatokat ellátó szervezetet – Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (OHÜ) – hozott létre.

Forrás: termékdíjinfo

A népegészségügyi termékadót (NETA) az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi programok finanszírozásának javítása érdekében létesítette az Országgyűlés.

Adóköteles terméknek minősülnek az alkoholmentes italok közül

  • az üdítőitalok, vagyis a különböző szörpök, valamint a legalább 25 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó sűrítmények, koncentrátumok, szörpök, nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, ha hozzáadott cukrot tartalmaznak és cukortartalmuk meghaladja a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, illetve
  • az energiaitalok, ha metil-xantint, illetve taurint tartalmaznak, feltéve, ha metil-xantin tartalmuk meghaladja az 1 milligramm metil-xantin/100 milliliter mennyiséget, vagy taurintartalmuk meghaladja a 100 milligramm/10 milliliter mennyiséget.

Az adót az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítőnek kell megfizetni.

Az adó fizetésének szabályait a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. módosított törvény tartalmazza.